Poruči danas do 14h, isporuka u toku sutrašnjeg dana

Požurite, preostalo

: :

za isporuke sutra

Besplatna dostava!

Direktno od uvoznika

Politika korišćenja

Molimo da se pre kupovine na sajtu www.malikucniaparati.com upoznate sa ovom Politikom korišćenja. Upotrebom ovog internet sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili politiku korišćenja i slažete se da ste obavezni da ih poštujete, kao i sve druge primenljive zakone i propise. Nastavkom korišćenja ovog sajta i naročito naručivanjem proizvoda preko istog smatra se da ste saglasni sa Politikom korišćenja.

Sajt www.malikucniaparati.com  za svrhu onlajn prodaje koristi društvo Mali kućni aparati doo, Stanoja Glavaša 29, Beograd, matični broj 20975601, kontakt telefon 011/ 31 32 555.

Opštim uslovima regulišu se i bliže uređuju sva pitanja koja se tiču kupovine proizvoda putem internet sajta www.malikucniaparati.com , kao što su registracija, naručivanje proizvoda, plaćanje proizvoda, izjavljivanje reklamacije na proizvode, isporuka proizvoda, troškovi dostave proizvoda i ostalih pitanja. Svrha donošenja Opštih uslova je utvrđivanje pravila po kojima posluje privredno drustvo Mali kucni aparati doo, kao i obaveštavanje kupaca o njihovim pravima i obavezama u vezi kupovine koju je kupac izvršio samo i isključivo preko sajta www.malikucniaparati.com.

Sve informacije, sav materijal (grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi…) na www.malikucniaparati.com zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez predhodne saglasnosti, Mali kućni aparati doo tretiraće kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu.

Mali kućni aparati doo zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.malikucniaparati.com, u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

Mali kućni aparati doo zadržava pravo da na
www.malikucniaparati.com postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova, osim ukoliko su u pitanju sajtovi na kojima je Mali kućni aparati doo sam nosilac prava na korišćenje sajta i to pravo aktivno koristi.

Kupci proizvoda pod ovim Opštim uslovima mogu da budu samo punoletna i poslovno sposobna fizička lica koja. Mali kućni aparati doo ne snose odgovornost za nepostojanje odgovarajuće poslovne sposobnosti kupca za zaključenje ugovora.

Dovršenom registracijom svaki kupac garantuje da su podaci koje je uneo prilikom registracije istiniti u celosti. MALI KUĆNI APARATI DOO ne snosi odgovornost ukoliko bilo koji od podataka navedenih prilikom registracije nije istinit, jer nema način, niti zakonski osnov da vrši identifikaciju i nadzor korisnika u meri u kojoj to nije neophodno za pružanje usluga. Međutim, ukoliko MALI KUĆNI APARATI DOO posumnja u istinitost podataka, zadržava pravo da odbije pružanje usluge, isključi nalog ili otkaže porudžbinu. Kao korisnik, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste dobili prilikom registracije na sajtu, kao i za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom lozinkom. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije MALI KUĆNI APARATI DOO će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta. MALI KUĆNI APARATI DOO poštuje privatnost posetilaca www.malikucniaparati.com, te će informacije do kojih dođe upotrebom www.malikucniaparati.com koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom i Obaveštenjem o privatnosti.

Kada registrujete svoj nalog ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem Opštih uslova prihvatate komunikaciju elektronskim putem kao punovažnu za potrebe zaključenja ugovora, ispunjenja uzajamnih prava i obaveza, kao i sva obaveštenja u vezi sa Vašim nalogom, realizovanim i nerealizovanim porudžbinama. Naša komunikacija prema Vama, ukoliko se odnosi za potrebe pojedinačnih ugovora koje zaključite sa nama odvijaće se putem elektronske pošte.

Dostupnost proizvoda se prikazuje u odnosu na stanje na lageru prema poslednjim dostupnim informacijama, koje se blagovremeno ažuriraju. 

Kupovina preko sajta će biti zaključena tek nakon što naručilac dobije potvrdu o uspešnoj kupovini putem SMS-a, mejla, telefonskim pozivom ili na drugi način. U slučaju da iz bilo kojih razloga nakon slanja potvrde o uspešnoj kupovini MALI KUĆNI APARATI DOO ipak ne bude u mogućnosti da naručeni proizvod dostavi kupcu, zadržava pravo da jednostrano odustane od slanja takve porudžbine ili njenog dela, uz obaveštavanje kupca o tome u najkraćem mogućem vremenu. 

MALI KUĆNI APARATI DOO ne može garantovati ažurnost u realnom vremenu podataka koji se nalaze na sajtu, u svakom trenutku pristupa sajtu. Korisnici koriste informacije sa www.malikucniaparati.com na svoj sopstveni rizik. MALI KUĆNI APARATI DOO ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišćenja www.malikucniaparati.com

OPISI PROIZVODA

MALI KUĆNI APARATI DOO se trudi da Vam svi artikli na ovom sajtu budu prikazani sa ispravnim podacima u vezi proizvoda, fotografijama i cenama. Ipak, ne možemo garantovati da su sve navedene informacije i fotografije artikala na ovom sajtu u potpunosti kompletne, ispravne i bez greške.

CENE PROIZVODA

Cena proizvoda je iskazana u dinarima (RSD) sa uračunatim PDV-om. 

Cene navedene na sajtu ne obuhvataju troškove prevoza, odnosno troškove dostave kupljene robe (posredstvom kurirskih službi) niti bilo koje druge eventualne dodatne troškove, osim ukoliko drugačije nije izričito iskazano.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

PLAĆANJE

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

  1. Pouzećem – plaćanje gotovinom
    Kupac plaćanje vrši gotovinom prilikom preuzimanja kupljene robe (plaćanje pouzećem) na adresi koja se navodi kao adresa dostave prilikom kreiranja porudžbine.

  2. Plaćanje platnim karticama

  3. Plaćanje se može vršiti i bezgotovinskim prenosom novca i za pravna i fizička lica

ISPORUKA PROIZVODA

Dostava poručenih proizvoda se vrši na teritoriji Republike Srbije putem BexExpress doo kurirske službe ili neke od kurirskih službi koja ima ugovornu saradnju sa ,,Mali kućni aparati” doo.

Troškovi dostave zavise od ukupnog iznosa porudžbine i ukupne težine poručenih proizvoda. U sve cene je uračunat PDV.

Odgovornost za kvalitet isporuke i eventualne štete nastale prilikom isporuke je isključivo odgovornost kurirske službe koja vrši dostavu.

MALI KUĆNI APARATI je odgovoran za nedostatke kupljene robe koje ona ima u trenutku prelaska rizika na kupca ili ako se pojave nakon toga, a posledica su uzroka koji je postojao pre toga.

Kupac je dužan da pregleda primljeni proizvod na uobičajeni način, odmah nakon prijema i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u najkraćem mogućem roku,a najduže u roku od 24 sata. U obaveštenju o nedostatku proizvoda kupac treba da bliže opiše nedostatak i pošalje slike oštećenja putem elektronske pošte na e-mail adresu info@malikucniaparati.com

POLITIKA REKLAMACIJA

Postupak reklamacije se pokreće na zahtev kupca telefonskim putem   i/ili elektronskim putem slanjem elektronske pošte na adresu  info@malikucniaparati.com

Prilikom reklamacije, kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da saopšti/dostavi prodavcu sledeće podatke: ime, prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail) i račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.) spornog proizvoda.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ovim putem kupac (podnosilac reklamacije) se obaveštava da ovlašćeno lice prodavca upisuje u evidenciju primljenih reklamacija i obrađuje podatke o ličnosti podnosioca reklamacije koji su neophodni za ostvarenje svrhe upisa u navedenu evidenciju i reklamacije, i to: ime i prezime i kontakt detalje podnosioca (adresa, telefon, e-mail), kao i da saopštavanjem/dostavljanjem traženih podataka kupac daje punovažan pristanak za obradu pomenutih podataka o ličnosti u svrhu reklamacije.

Kupac (podnosilac reklamacije) je dužan da vrati/pošalje predmet reklamacije prodavcu, o sopstvenom trošku, na sledeću adresu: MALI KUĆNI APARATI DOO, Vojvođanska 370d, Beograd. Najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije i predmeta reklamacije, prodavac će elektronskim putem odgovoriti potrošaču na izjavljenu reklamaciju i obrazložiti svoj odgovor. Odgovor prodavca na reklamaciju kupca može biti pozitivan (reklamacija se prihvata) ili negativan (reklamacija se odbija). U svakom slučaju, odgovor mora da sadrži odluku da li se reklamacija prihvata, izjašnjenje o iznetom zahtevu kupca, konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije ukoliko je prihvaćena. 

ODUSTANAK OD UGOVORA

Prema Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 88/2021) kupovina posredstvom internet platforme www.malikucniaparati.com smatra se prodajom na daljinu. Zakon za slučaj prodaje na daljinu u korist kupca, koji se smatra potrošačem, ustanovljava posebno pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat u svojinu, odnosno u svojinu lica koga je on kao kupac odredio, a nije prevoznik. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje. Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajućeg obrasca, koji se dostavlja svakom kupcu uz isporučenu robu. Molimo Vas da razlog odustanka navedete u obrascu, kako bismo razlog eventualnog Vašeg nezadovoljstva mogli otkloniti i unaprediti svoje poslovanje, a sve u cilju efikasnijeg zadovoljavanja interesa i želja kupaca u budućnosti. Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku. Uz potvrdu ćemo Vam poslati i uputstvo o načinu vraćanja robe. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, troškove vraćanja proizvoda snosi kupac, osim ako izričito ne naglasimo da ćemo mi snositi troškove vraćanja robe. Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne može vratiti.

Imajte u vidu da je moguće vratiti samo proizvode koji su neoštećeni i u originalnoj ambalaži, sa svim dodacima i propratnom dokumentacijom (garantni list, uputstva, itd.), pri čemu se mora priložiti i račun ili bilo koji drugi dokaz o kupovini.

Po prijemu proizvoda, pristupićemo utvrđivanju da li je proizvod ispravan i neoštećen. Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje sredstava i proizvod će biti vraćen kupcu o njegovom trošku. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je porudžbinu prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, MALI KUĆNI APARATI DOO je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

MALI KUĆNI APARATI DOO obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se odjave sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi zaposleni u ,,MALI KUĆNI APARATI”doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

IZMENE OPŠTIH USLOVA POSLOVANJA

Mali kućni aparati doo zadržava pravo da izmeni Opšte uslove poslovanja, o čemu je dužan da obavesti svoje korisnike, objavom novih Opštih uslova na svojoj internet stranici. U slučaju izmene uslova, na sve porudžbine potvrđene do stupanja na snagu novih Opštih uslova poslovanja, važiće stari Opšti uslovi poslovanja. Mali kućni aparati doo ne snosi nikakvu odgovornost zbog propusta kupca da se upozna sa sadržinom važećih Opštih uslova. Potvrđivanjem porudžbine na svom korisničkom nalogu, kupac je saglasan sa primenom Opštih uslova, koji predstavljaju sastavni deo Ugovora o prodaji na daljinu.OSNOVNI PODACI O FIRMI

Mali kućni aparati doo
Stanoja Glavaša 29, 11120 Beograd
PIB:108319171
MB:20975601

Email : info@malikucniaparati.com

Telefon : +381 11 31 32 555

Mobitel : +381 63 685 000