Poruči danas do 14h, isporuka u toku sutrašnjeg dana

Požurite, preostalo

: :

za isporuke sutra

Besplatna dostava!

Direktno od uvoznika

Reklamacije i plaćanja

Ukoliko želite da izjavite reklamciju u vezi sa bilo kojim proizvodom koji ste kupili putem našeg sajta to možete učiniti slanjem maila na info@malikucniaparati.com ili pozivom na brojeve telefona  +381 11 31 32 555, +381 63 685 000. Sve što je potrebno da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju je dokaz o kupovini reklamiranog proizvoda. Važno je da sačuvate svu dokumentaciju koju ste dobili do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list. Molimo Vas da sačuvate i originalnu ambalažu.

Nakon što nam izjavite reklamaciju pisanim putem, dužni smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim je ista zavedena u našoj evidenciji. Dužni smo da Vam najkasnije u roku od 8 dana odgovorimo na reklamaciju. Važno je da znate da ćemo rok od 8 dana računati od trenutka kada nam pošaljete robu na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu robe možemo utvrditi da li postoji nedostatak. Kada je reklamacija u pitanju www.malikucniaparati.com snosi troškove slanja paketa putem poštanskog operatera sa kojim sarađujemo, Bexexpressa ka servisu ili dobavljaču na utvrđivanje nedostataka. Naš odgovor nakon prijema paketa će sadržati odluku da li je Vaša reklamacija prihvaćena, izjašnjenje i konkretan predlog rešavanja rekalamcije. Ukoliko je reklamacija prihvaćena dužni smo da je rešimo u roku od 30 dana za tehničku robu. Ukoliko postoje poteškoće u rešavanju reklamacije, tražićemo Vašu saglasnost za produženje roka za rešavanje reklamacije.

Ukoliko Vaša reklamacija nije prihvaćena, Vi snosite troškove slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.

Ukoliko se dogodi da kupljeni proizvod nakon određenog vremena korišćenja prestane sa radom, a u garantnom je roku, možete se direktno obratiti servisu. Naš savet je da svakako kontaktirate nas u vezi sa reklamacijom kako bismo bili u prilici da pomognemo u rešavanju reklamacije.

Kada je u pitanju oštećena pošiljka, molimo Vas da nam najkasnije u roku od 24h od momenta pijema pošiljke prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu, nedostajenje nekih delova ili neispravnost proizvoda. Ukoliko na ambalaži ima vidiljivih oštećenja, savetujemo Vam da takvu pošiljku ne preuzimate.

PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Kupac ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat i nije u obavezi da navede razloge za ovakav odustanak od ugovora.

U slučaju odustanka, kupac mora trgovcu da dostavi izjavu o odustanku kao i da vrati (dostavi trgovcu) robu o sopstvenom trošku. Izjavu o odustanku kupac može dati na propisanom obrascu za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način (npr. kupac samostalno sastavi izjavu i dostavi je trgovcu). Kupac je dužan da robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac/izjavu o odustanku. Po isteku roka od 14 dana, proizvod se više ne može vratiti po ovom osnovu.

PRAVO NA POVRAĆAJ NOVCA ILI ZAMENU ROBE

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu vraćenog proizvoda za drugi proizvod. 

Novac se kupcu vraća po prijemu robe, nakon što se utvrdi da su svi proizvodi neoštećeni i ispravni i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku i proizvoda.

Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti je u ispravnom i nekorišćenom stanju, kao i u originalnom i neoštećenom pakovanju, pri čemu se mora priložiti i originalni fiskalni isečak. Po prijemu proizvoda, prodavac će utvrditi da li je proizvod ispravan i neoštećen.

ODGOVORNOST KUPCA

Kupac odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se zahtev za povraćaj cene i proizvod će biti vraćen kupcu na njegov trošak.

TROŠKOVI VRAĆANJA ROBE I NOVCA

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, osim u slučaju kada kupac dobije neispravan ili pogrešan proizvod u odnosu na ono što je poručio.

PLAĆANJE

Kupac može kupoprodajnu cenu platiti na sledeće načine:

  1. Pouzećem – plaćanje gotovinom
    Kupac plaćanje vrši gotovinom prilikom preuzimanja kupljene robe (plaćanje pouzećem) na adresi koja se navodi kao adresa dostave prilikom kreiranja porudžbine.

  2. Plaćanje platnim karticama

  3. Plaćanje se može vršiti i bezgotovinskim prenosom novca i za pravna i fizička lica

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju.

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj se vrši isključivo preko iste kartice koja je korišćena za plaćanje (VISA, Maestro ili MasterCard). Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na Vaš račun, odnosno račun korisnika kartice.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.