Poruči danas do 14h, isporuka u toku sutrašnjeg dana

Požurite, preostalo

: :

za isporuke sutra

Besplatna dostava!

Direktno od uvoznika

Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI „MALI KUĆNI APARATI“ DOO BEOGRAD

Politika privatnosti
Naš sajt www.malikucniaparati.com poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o Vama koje nam dostavljate korišćenjem ovog sajta te bismo želeli da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. Molimo Vas da pročitate Politiku privatnosti koju navodimo ispod, da biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti. Pristupanjem bilo kojem sadržaju na našem sajtu www.malikucniaparati.com pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o Vama pod uslovima ove politike.

Politika zaštite podataka o ličnosti
Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja ili svake druge zloupotrebe.
Prikupljene informacije se ne daju na uvid, niti se razmenjuju s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja sajta, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujući i narušavanje Vaše privatnosti.

Prikupljanje ličnih podataka
U slučaju kada od vas zatražimo druge lične informacije, zatražićemo i vaš pristanak (npr. upotrebom online formulara ili putem e-maila), u vidu posebne Saglasnosti, a vas obavestiti o procesu i svrsi prikupljanja informacija.
Lične podatke koje nam date ili do kojih dođemo putem ovog internet sajta, koristićemo isključivo za odgovaranje na vaša pitanja i/ili za poboljšanje naših usluga, obaveštavanje o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje Vas kao korisnika interesuju.
Naglašavamo da Mali kućni aparati doo može prikupljati lične podatke od korisnika internet sajta isključivo u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012).

Pristup informacijama
Sve informacije koje nam pružite čuvaju se na našem serveru, i mogu im pristupiti isključivo  ovlašćena lica za obradu podataka, u svrhe navedene u ovoj politici ili u druge svrhe za koje je ste vi kao korisnici internet sajta dali odobrenje.
Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji vaša saglasnost za to.

Bezbednost
Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o Vama od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako online tako i ofline. Mi ćemo čuvati informacije o Vama u roku kako to zakon nalaže ili u razumnom roku u slučaju da to zakon ne reguliše. Mali kućni aparati doo je obavezana da obezbedi bezbednost ličnih podataka koje obrađuje.  Mali kućni aparati doo nastoji da zaštiti privatnost ličnih podataka koje obrađuje i slučajno otkrivanje je malo verovatno. U slučaju takvog neplanskog otkrivanja, Mali kućni aparati doo će preduzeti sve korake kako bi ograničio i ispravio otkrivanje podataka.

Prava intelektualne svojine
Kompletan sadržaj internet sajta www.malikucniaparati.com (svi tekstovi, logotipi, fotografije, audio sadržaj i video materijal na ovom internet sajtu) jesu autorsko pravo ili vlasništvo Mali kućni aparati doo ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika odnosno ovlašćenog nosioca prava intelektualne svojine.
Korišćenje sadržaja, osim na način opisan u Opštim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika sadržaja je strogo zabranjeno.

Maloletni posetioci internet sajta
Mali kućni aparati doo savetuje roditelje i korisnike da poduče decu o sigurnom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Mali kućni aparati doo ne želi i nema nameru da prikuplja lične podatke maloletnih lica. Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.


Izmena politike privatnosti
Sadržaj izjave o privatnosti internet prezentacije možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Molimo Vas da periodično proveravate sadržaj ove stranice kako bi bili informisani o svim promenama. Svaka promena izjave o privatnosti sajta biće objavljena na ovoj stranici i važi od momenta objavljivanja.

Ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 31.07.2023.